πŸ’²QUACK Tokenomics

Updated 2023/12/18

Token Supply

Updated 2023/12/18

The total token supply of QUACK is 10,000,000,000.

Token Utilities

  • Rewards token, reduce sell pressure for DACKIE

  • Pair with DACKIE (DACKIE <> QUACK) to liquidity mining

  • Stake to earn

  • Craft special NFTs

Token Allocation

pdated 2023/12/18

#DetailAllocation %Allocation TokenRemark

Reserve

Genesis LP Multichain LP CEX Listing Other Incentive

25%

2,500,000,000

Gradually release

Staking

Staking Incentive

75%

7,500,000,000

Gradually release

Token Burn Mechanism

  • From trading fee

  • From crafting special NFT material

Token Release Schedule

Updated 2023/12/18

Please note that if there aren't enough liquidity pools available, the monthly token emission could be lower than what is outlined in the Token Release Schedule.

The release schedule for QUACK tokens is as follows:

YearMonthReserveStaking IncentiveCirculating

2023

8

47,169,811

141,509,434

188,679,245

9

94,339,623

283,018,868

377,358,491

10

141,509,434

424,528,302

566,037,736

11

188,679,245

566,037,736

754,716,981

12

235,849,057

707,547,170

943,396,226

2024

1

283,018,868

849,056,604

1,132,075,472

2

330,188,679

990,566,038

1,320,754,717

3

377,358,491

1,132,075,472

1,509,433,962

4

424,528,302

1,273,584,906

1,698,113,208

5

471,698,113

1,415,094,340

1,886,792,453

6

518,867,925

1,556,603,774

2,075,471,698

7

566,037,736

1,698,113,208

2,264,150,943

8

613,207,547

1,839,622,642

2,452,830,189

9

660,377,358

1,981,132,075

2,641,509,434

10

707,547,170

2,122,641,509

2,830,188,679

11

754,716,981

2,264,150,943

3,018,867,925

12

801,886,792

2,405,660,377

3,207,547,170

2025

1

849,056,604

2,547,169,811

3,396,226,415

2

896,226,415

2,688,679,245

3,584,905,660

3

943,396,226

2,830,188,679

3,773,584,906

4

990,566,038

2,971,698,113

3,962,264,151

5

1,037,735,849

3,113,207,547

4,150,943,396

6

1,084,905,660

3,254,716,981

4,339,622,642

7

1,132,075,472

3,396,226,415

4,528,301,887

8

1,179,245,283

3,537,735,849

4,716,981,132

9

1,226,415,094

3,679,245,283

4,905,660,377

10

1,273,584,906

3,820,754,717

5,094,339,623

11

1,320,754,717

3,962,264,151

5,283,018,868

12

1,367,924,528

4,103,773,585

5,471,698,113

2026

1

1,415,094,340

4,245,283,019

5,660,377,358

2

1,462,264,151

4,386,792,453

5,849,056,604

3

1,509,433,962

4,528,301,887

6,037,735,849

4

1,556,603,774

4,669,811,321

6,226,415,094

5

1,603,773,585

4,811,320,755

6,415,094,340

6

1,650,943,396

4,952,830,189

6,603,773,585

7

1,698,113,208

5,094,339,623

6,792,452,830

8

1,745,283,019

5,235,849,057

6,981,132,075

9

1,792,452,830

5,377,358,491

7,169,811,321

10

1,839,622,642

5,518,867,925

7,358,490,566

11

1,886,792,453

5,660,377,358

7,547,169,811

12

1,933,962,264

5,801,886,792

7,735,849,057

2027

1

1,981,132,075

5,943,396,226

7,924,528,302

2

2,028,301,887

6,084,905,660

8,113,207,547

3

2,075,471,698

6,226,415,094

8,301,886,792

4

2,122,641,509

6,367,924,528

8,490,566,038

5

2,169,811,321

6,509,433,962

8,679,245,283

6

2,216,981,132

6,650,943,396

8,867,924,528

7

2,264,150,943

6,792,452,830

9,056,603,774

8

2,311,320,755

6,933,962,264

9,245,283,019

9

2,358,490,566

7,075,471,698

9,433,962,264

10

2,405,660,377

7,216,981,132

9,622,641,509

11

2,452,830,189

7,358,490,566

9,811,320,755

12

2,500,000,000

7,500,000,000

10,000,000,000

Last updated